Home Wiadomości Podmioty oferujące IKZE
formats

Podmioty oferujące IKZE

BANKI:

1. Deutsche Bank PBC (umowa dodatkowa do polisy ubezpieczeniowej)

DOMY MAKLERSKIE:

1. DM BDM

POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE:

1. PTE Allianz Polska

2. Amplico PTE

3. Nordea PTE

4. Pocztylion-Arka PTE

5. PKO BP Bankowy PTE

6. PTE PZU

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH:

1. Amplico TFI

2. TFI Allianz

3. TFI BNP Paribas Polska

4. KBC TFI

5. Legg Mason TFI

6. Pioneer Pekao TFI

7. TFI SKOK

8. Union Investment TFI

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE:

1. AVIVA TUnŻ

2. AXA Życie

3. Compensa Życie

4. ING TUnŻ Polska

5. Pramerica Życie TUiR

6. PZU Życie

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments