Home Wiadomości Czy to się sprzeda?
formats

Czy to się sprzeda?

lokaty

W ostatnim czasie kilkanaście instytucji finansowych zadeklarowało w najbliższej przyszłości wprowadzenie do swojej oferty Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Poszerzeniem swojej oferty głównie interesują się towarzystwa emerytalne, a także fundusze inwestycyjne.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest nową propozycją w reformie systemu emerytalnego. Ma być on stanowić dodatkową formę oszczędzania i inwestowania na emeryturę.

Ten nowy sposób dodatkowego indywidualnego oszczędzania będą mogły zaoferować różne instytucje finansowe takie jak:  banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, firmy ubezpieczeniowe oraz domy maklerskie.

Według badań wynikających z ankiet wśród powyższych instytucji największe zainteresowanie wprowadzeniem do oferty IKZE wykazał się powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zaś najmniej zainteresowane okazały się banki. Wciąż nie zadeklarowały się firmy ubezpieczeniowe z wyjątkiem Cardif Polska, który już teraz oznajmił, że nie poszerzy swojej oferty. Niezdecydowana jest Warta, która rozważa takie działania, jednakże ostateczna decyzja zależna jest od potencjału sprzedaży. Nie znana jest również decyzja Compensy.

Część firm ubezpieczeniowych chce wprowadzić IKZE, aczkolwiek większość z nich nie podjęła decyzji w ramach działalności której spółki wprowadzą nowy produkt. Do nich zalicza się AXA Polska.
Generali planuje wprowadzić IKZE nie tylko w postaci dobrowolnego funduszy, ale także jako produkt oferowany niezależnie od funduszy emerytalnego.

Z kolei szybko zdecydowała się Nordea, której PTE będzie posiadało w swojej ofercie IKZE.
Również PZU podjęło decyzję wdrożenia IKZE w ramach towarzystwa emerytalnego.

Już wiadomo, że od stycznia IKZE będzie dostępne w ofercie towarzystw funduszy inwestycyjnych takich jak: KBC, Skarbiec, Investors, Legg Mason. Ponadto dwa domy maklerskie zadeklarowały się wprowadzenie IKZE a są to DM BOŚ oraz DM BDM.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments